Telf : 93 798 82 27

Despatx d´advocats a Mataró especialistes en herències i successions

La nostra especialització en Dret Civil, amb la continua formació dels nostres advocats, ens permet oferir el millor assessorament en les següents àrees:

Herències i Successions:

Tramitació d’acceptacions d’herències, declaració d´hereus, reclamacions de llegítima. Assessorament en l’elaboració de testaments i planificació successòria.

 

Redacció i estudi de tot tipus de contractes:

L’assessorem tant en l’elaboració com en la revisió de contractes de tot tipus (lloguer, contractes d’arres, compravendes immobiliàries, hipoteques, contractes bancaris).

 

Arrendaments:

Tramitem procediments judicials de desnonaments de vivendes o locals, fins a la recuperació de l´immoble i de les rentes degudes.

Reclamacions de deute

Gestió de cobrament de morosos, tant per la via amistosa com judicial. Ajudem tant a empreses, autònoms o comunitats de propietaris a no tenir impagats.

 

Accidents de circulació:

Reclamació de la indemnització de les persones que han patit un accident de trànsit.

Per tal de donar resposta a totes les necessitats que es puguin plantejar, el despatx manté una estreta col.laboració amb altres tècnics com ara arquitectes, enginyers, notaris i perits judicials.

Per a més informació:

Contacte

La Contra Advocats, estem a favor teu.