Telf : 93 798 82 27

Advocats Mataró especialistes en dret de família, matrimonial, separacions, divorcis, incapacitacions

Tenim una llarga i reconeguda experiència en Dret de Família podent garantir el millor servei

Separació i Divorci:

Tramitació del procediment de dissolució matrimonial.

 

Habitatge familiar:

Atribució de l´ús de l´habitatge familiar i liquidació de patrimonis en comú.

 

Guarda i custodia:

Solució de conflictes respecte a la guarda dels fills i règim de visites.

 

Reclamacions i modificacions de pensions d’aliments:

Interposició dels procediments necessaris per al cobrament de pensió d’aliments o de modificació per un canvi de circumstàncies.

Filiacions:

Procediments per a determinació de la filiació i paternitat.

 

Parelles de fet:

Assessorem a les parelles de fet, en les qüestions jurídiques que els afecten.

 

Incapacitats:

Tractem amb la màxima sensibilitat els procediments sobre capacitat de les persones (tutela, curatela). Canvi de tutor. Presentació al jutjat de l´inventari i comptes anuals de la persona incapacitada. Assessorament en la planificació successòria de persones incapacitades. Constitució de Patrimonis Protegits.

.

A més, el nostre equip està especialitzat en la dinàmica processal per això també assessorem al client de forma especial sobre com es desenvolupa l’acte del judici amb l’objectiu d’afrontar-lo amb la màxima seguretat, tot i que prèviament el despatx sempre treballa en una profunda negociació per tal d’obtenir una solució amistosa al conflicte.

Per a més informació:

Contacte

La Contra Advocats, estem a favor teu.